RUN! 5

RUN!

He thought wrong. 6

He thought wrong.